Thomas_Saible_2020_altro posto-10_50x60cm_oel_Holz