Ikosaeder (Hirnholz),2020, 50 x 50 x 50cm, Kiefern-Stirnholz